Το ClinicSoftware.com είναι πλήρως συμβατό με τη βάση δεδομένων ICD-10

 
 

Το ClinicSoftware ενσωματώνει τη βάση δεδομένων ICD-10 - Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών και Συναφών Προβλημάτων Υγείας 10η Αναθεώρηση.

Το ClinicSoftware.com σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης όλων των τρεχόντων κωδικών ιατρικής χρέωσης ICD-10-CM (διάγνωση) και ICD-10-PCS (διαδικασία).

Τα σύνολα κωδικών ICD-10-CM/PCS του 2018 είναι τώρα πλήρως φορτωμένα στο ClinicSoftware.com. Οι κωδικοί του 2018 τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2017, επομένως όλες οι απαιτήσεις με ημερομηνία παροχής υπηρεσιών την ή μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του 2018.

 
 

Σχεδιασμένο για να σας εξοικονομεί χρόνο, Σχεδιασμένο για να σας αποφέρει περισσότερα χρήματα, Σχεδιασμένο για εσάς. Πλήρης έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ