V BRITSKEJ TLAČI

ClinicSoftware.com v tlači

Softvér pre kliniky, softvér pre kúpele, softvér pre salóny

  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONÁLNY KOZMETICKÝ ČASOPIS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ČASOPIS ESTETICKEJ MEDICÍNY)
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONÁLNY KOZMETICKÝ ČASOPIS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ČASOPIS ESTETICKEJ MEDICÍNY) 
  • CCR EXPO
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONÁLNY KOZMETICKÝ ČASOPIS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ČASOPIS ESTETICKEJ MEDICÍNY)
  • AESTHETIC JOURNAL (ESTETICKÝ ČASOPIS)